پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
08:30 تا 09:00
پذیرش میهمانان
پذیرش
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
09:00 تا 10:30
افتتاحیه
مراسم افتتاحیه
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
10:30 تا 11:00
استراحت و پذیرایی
استراحت و پذیرایی
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
11:00 تا 11:50
سخنرانی
خانم دکتر نوروزی راد
Differenced-Based Double Shrinking in Partial Linear Models
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
12:00 تا 12:50
سخنرانی
دکتر ایران‌پناه
مقایسه شبیه‌سازی مونت کارلو و بوت‌استرپ ناپارامتری
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
12:30 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
نماز و پذیرایی نهار
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
14:00 تا 14:30
ارائه مقاله
خانم رجبی
پایش پروفایل ‎های ناپارامتری بر اساس یکی از شیوه‎ ها‎ی گام به پس در آزمون‎ های چندگانه