برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 یادگیری عمیق و کاربردهای آن
1397-02-14 08:00-18:00
تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قصیر، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم ریاضی و رایانه +98- 2188726300 70
0 ریال
70 professor. Ahmad Ihsan bin Mohd Yassin & Mr. Azlee Bin Zabidi