آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1396-11-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1396-12-20
تاریخ شروع سمینار
1397-02-13 08:30
تاریخ پایان سمینار
1397-02-14 17:30

کلیه پذیرایی‌ها و نهار ثبت نام کنندگان در سمینار رایگان بوده و تنها کافی است افراد در سامانه ثبت نام نمایند.

لایه جدید...

برگزار کنندگان


زمان‌بندی اجرای برنامه ها

08:30 - 09:00

پذیرش میهمانان

پذیرش

 

 

08:30 - 10:00

افتتاحیه

افتتاحیه

 

 

10:00 - 10:30

استراحت و پذیرایی

پذیرایی

 

 

10:30 - 11:00

سخنرانی

مروری بر تاریخچه آمار ناپارامتری: از گذشته تا به امروز

دکتر فرزاد اسکندری

 

 

11:10 - 11:40

سخنرانی

مقایسه شبیه‌سازی مونت کارلو و بوت‌استرپ ناپارامتری

دکتر ایران‌پناه

 

 

11:50 - 12:20

سخنرانی

Differenced-Based Double Shrinking in Partial Linear Models

خانم دکتر نوروزی راد

 

 

12:30 - 14:00

استراحت و پذیرایی

نماز و نهار

 

 

14:00 - 14:30

ارائه مقاله

پایش پروفایل ‎های ناپارامتری بر اساس یکی از شیوه‎ ها‎ی گام به پس در آزمون‎ های چندگانه

خانم رجبی

 

 

14:00 - 14:30

ارائه مقاله

برآورد توابع گشتاور برای داده‌های تنک و نوفه‌دار

دکتر فرید روحانی

 

 

14:30 - 15:00

ارائه مقاله

A Berry-Esseen Type Bound for a Smoothed Version of Grenander Estimator

خانم دکتر زمینی

 

 

14:30 - 15:00

ارائه مقاله

Nonparametric Risk Assessment and Density Estimation for Persistence Landscapes

آقای پاک نیت

 

 

15:00 - 15:30

ارائه مقاله

برآورد نسبت خانوارهای شهری با هزینه بیشتر از درآمد در ایران

دکتر دست برآورده

 

 

15:00 - 15:30

ارائه مقاله

Improving genomic prediction of riboflavin production using RNA expression analysis of Bacillus subtilis genome array with sparse partially linear additive noise model

دکتر امینی

 

 

15:30 - 16:00

استراحت و پذیرایی

پذیرایی

 

 

16:00 - 16:30

ارائه مقاله

تحلیل سوال‌های آزمون‌های عینی با استفاده از روش‌های همبستگی ناپارامتری. مورد مطالعه: کنکور سراسری ریاضی فیزیک

خانم پارساییان

 

 

16:00 - 16:30

ارائه مقاله

برآورد ناپارامتری واریانس با استفاده از نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار

خانم مهدوی منش

 

 

16:30 - 17:00

ارائه مقاله

Nonparametric Estimation for the Skew mechanism in skew symmetric distributions

خانم دکتر ابطحی

 

 

16:30 - 17:00

ارائه مقاله

Wavelet estimation of a quantile density function via block thresholding: a minimax study under risk

دکتر شیرازی

 

 

 

08:30 - 09:00

ارائه مقاله

Predicting the Brexit outcome using singular spectrum analysis

دکتر محمودوند

 

 

08:30 - 09:00

ارائه مقاله

مدل تحلیل عاملی توزیع-آزاد درحضور متغیرهای کمکی برای متغیرهای همبسته

آقای بشارت نیا

 

 

09:00 - 09:30

ارائه مقاله

تحلیل بقای بیزی ناپارامتری با استفاده از آمیخته‌ای از توزیع‌های لیندلی

دکتر ارمز

 

 

09:00 - 09:30

ارائه مقاله

Semiparametric Mixed Effect Modeling for Longitudinal Data Analysis

خانم تعاونی

 

 

09:30 - 10:00

ارائه مقاله

رگرسیون چندک مرکب و انتخاب متغیر از مدل ضریب شاخص منفرد

خانم دهنوی

 

 

09:30 - 10:00

ارائه مقاله

A Non-parametric Bootstrap T^2 Multivariate Control Chart

آقای مستاجران

 

 

10:00 - 10:30

ارائه مقاله

بازه اطمینان بوت‌استرپ ناپارامتری میانگین در برآورد رگرسیونی RSS

خانم نیرومند

 

 

10:30 - 11:00

استراحت و پذیرایی

پذیرایی

 

 

 

حمایت کنندگان

فرم شرکت در سمینار

دانشجویان

رایگان

اساتید

رایگان

شرکت کننده آزاد

رایگان
login